wypowiedzenie umowy z polsatem wzór

Cucinissima

Temat: Zmiany w ofercie (kanałach) - czy można wypowiedzieć umowę?
Chciałbym rozwiązac umowę i teraz nie wiem jaką datę rozwiązania umowy podac? Okres roliczeniowy to u mnie 2 dzień miesiąca. Pakiet za luty opłacony + mam jeszcze nadpłatę na najbliższe 3 miesiące. I co w takiej sytuacji? Zwracają nadpłatę czy programy lecą aż kasa się skończy? Podaje wzór wypowiedzenia i proszę o podpowiedź:

Informuję, że z dniem(jaki dzień tutaj wpisac? 02.03.2010 czy 02.04.2010 czy 02.05. 2010???) ‌‌‌. rozwiązuję umowę zawartą w dniu ‌‌‌... pomiędzy mną tj. (imię, nazwisko, dokładny adres )legitymującym się dowodem osobistym o nr ‌‌‌.. PESEL: ‌‌‌.., a Polsatem Cyfrowym z powodu wycofania z oferty Cyfrowego Polsatu kanału E! Entertainment.
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=13382Temat: Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu
Ja również chciałbym zrezygnować z Cyfrowego Polsatu, czy mógł by mi ktoś wysłać jakiś wzór rezygnacji z umowy, za co byłbym stokrotnie wdzięczny
I jeszcze jedno pytanie jaki występuje okres wypowiedzenia? Umowę zawarłem 18 lipca 2005r (kod promocji F05), dzwoniłem parę razy na infolinię CP, ale po każdej rozmowie mówią 1,2 lub 3 miesięczny okres wypowiedzenia, który jest prawidłowy?
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=238


Temat: Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu
Wzór takiego wypowiedzenia powinien wyglądać mniej więcej tak:WYPOWIEDZENIE UMOWY

Informuję, że z dniem data rozwiązuję umowę o nr (numer umowy) zawartej w dniu (data zawarcia umowy) pomiędzy mną tj.
(dokładne dane adresowe) legitymującym się dowodem osobistym o nr (nr i seria dowodu osobistego wydanym przez (nazwa organu wydającego dowód) a Polsatem Cyfrowym z siedzibą (adres siedziby polsatu cyfrowego)

Z poważaniem
(osobisty czytelny podpis)
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=238


Temat: Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu
Nie rozwiązywałem umowy z CP, ale wzór takiego wypowiedzenia powienien wyglądać mniej więcej tak :
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Informuję, że z dniem data rozwiązuję umowę o nr (numer umowy) zawartej w dniu (data zawarcia umowy) pomiędzy mną tj.
(dokładne dane adresowe) legitymującym się dowodem osobistym o nr (nr i seria dowodu osobistego wydanym przez (nazwa organu wydającego dowód) a Polsatem Cyfrowym z siedzibą (adres siedziby polsatu cyfrowego)

Z poważaniem
(osobisty czytelny podpis)
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=238


Temat: Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu
tam w liscie masz to napisane przeczytaj uważnie

Wypowiedzenie umowy
Informuję, iż nie zamierzam kontynuować umowy w zakresie obowiązku zachowania aktywnego Pakietu _____________________ po zakończeniu Okresu Podstawowego tj. z dniem __________.
Umowa zawarta była w dniu __________ pomiędzy mną tj. ____________________, _____________________, _________________, nr Dowodu osobistego ________________,
nr dekodera ________________, nr abonenta______________, a Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa

+ miejscowosć i data

Z poważaniem

Wyślij Piorytet Polecony Dojdzie w max 2 góra 3 dni


mój szwagier też miał cp i teraz będzie w n

* wzór umowy od innego użytkownika forum
tomek_b_1976

dzięki tomek_b_1976 za pomoc
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=238


Temat: Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu
Tak mozesz wyslac wypowiedzenie najlepiej priorytetem i za potwierdzeniem odbioru.
Wzór takiego wypowiedzenia powinien wyglądać mniej więcej tak:

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Informuję, że z dniem data rozwiązuję umowę o nr (numer umowy) zawartej w dniu (data zawarcia umowy) pomiędzy mną tj.
(dokładne dane adresowe) legitymującym się dowodem osobistym o nr (nr i seria dowodu osobistego wydanym przez (nazwa organu wydającego dowód) a Polsatem Cyfrowym z siedzibą (adres siedziby polsatu cyfrowego)

Z poważaniem
(osobisty czytelny podpis)
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=238


Temat: Cyfrowy Polsat - wzór pisma o rozwiązanie umowy
Jak rozwiązać umowę z Polsatem? Wzór pisma.

Przeglądając strony o telewizji cyfrowej bardzo często spotykałem się z pytaniami internautów dotyczącymi sposobu na rozwiązanie umowy z operatorem. Najwięcej zapytań dotyczyło Cyfrowego Polsatu. Użytkownicy pytali skąd mogą pobrać druk - rozwiązania umowy.

Otóż nie ma takiego pisma. Bynajmniej operator nie udostępnia go ani na swojej stronie internetowej, ani w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu stworzyć taki dokument.

Poniżej w kilku punktach objaśniam jak to szybko i sprawnie zrobić za pomocą edytora tekstu.

1. Zaczynamy od podania własnych danych osobowych - lewy górny róg dokumentu - najlepiej przepisać te z umowy, którą zawieraliśmy z operatorem

2. Prawy górny róg to data, kiedy składamy wypowiedzenie i od kiedy będzie biegł termin wypowiedzenia (ten zależy jaką mamy wersję umowy, aktualnie w Polsacie są 3 m-czne okresy wypowiedzenia, nie przegapmy więc daty)

3. Na środku dokumentu piszemy - Wypowiedzenie umowy

4. Linijkę pod spodem zaczynam od akapitu: Wypowiadam umowę z dnia (datę spisujemy z umowy) z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia (zależy od umowy jaką posiadamy). Dla pewności o kogo chodzi można podać jak najwięcej danych osobowych w lewym górnym rogu - PESEL i nr dowodu. To pozwoli operatorowi szybciej nas zidentyfikować i uczyni bardziej wiarygodnym.

5. Tak przygotowane pismo wkładamy do koperty i wysyłamy do centrali firmy na adres Cyfrowy Polsat. Koniecznie poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dokument można dostarczyć inną drogą - zostawić w najbliższym punkcie sprzedaży i poprosić by sprzedawca przesłał z umowami. Nie zapomnijmy poprosić o potwierdzenie złożenia wypowiedzenia na jednej z kopii.
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1645653.html


Temat: [Polskie platformy] Wzór wypowiedzenia umowy...
... o abonament Cyfrowy Polsat


Wypowiedzenie umowy
Informuję, iż nie zamierzam kontynuować umowy w zakresie obowiązku zachowania aktywnego Pakietu _____________________ po zakończeniu Okresu Podstawowego tj. z dniem __________.
Umowa zawarta była w dniu __________ pomiędzy mną tj. ____________________, _____________________, _________________, nr Dowodu osobistego ________________,
nr dekodera ________________, nr abonenta______________, a Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa
Z poważaniemWypowiedzenie umowy
Informuję, iż nie zamierzam kontynuować umowy zawartej na Czas Nieokreślony w zakresie
obowiązku zachowania aktywnego Pakietu _____________________ z dniem __________.
Umowa zawarta była w dniu __________ pomiędzy mną tj. ____________________,
_____________________, _________________, nr Dowodu osobistego ________________,
nr dekodera ________________, nr abonenta______________, a Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa
Z poważaniem


Uwaga. Niektóre dane można pominąć np. nr abonenta. Można także zamienić na nr PESEL, który to jest najważniejszy przy identyfikacji abonenta. Wzór ten także można sobie modyfikować, oczywiście z sensem
Powyżej znajdują się sprawdzone wzory wypowiedzenia umowy (okresu podstawowego i na czas nieokreślony) zawartej z Cyfrowym Polsatem.
Gotowe wzory przeznaczone do druku tj. wzór wypowiedzenia umowy w Okresie Podstawowym i wzór wypowiedzenia umowy zawartej na Czas Nieokreślony, oraz dodatkowo przykład znajdują się tutaj:
Wypowiedzenie umowy: Word plus PDF do druku, dodatkowo przykład
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=7859


Temat: Nowości Cyfrowego Polsatu - stan aktualny
Czy mógłby ktoś podać wzór wypowiedzenia umowy z powodu wyłączenia kanału E!?
Czy komuś udało się rozwiązać umowę gdy Polsat wyłączył E!?
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=2151


Temat: Umowa z CP - pytania, problemy i komentarze
Zgodnie z DECYZJĄ Prezesa UKE DDK Nr 11/2009 dn. 31 grudnia 2009 r. stosowanie treści w starym ‟Regulaminie świadczenia usług” tj. (§ 4 pkt 6 Regulaminu) –‟ W przypadku
zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą,
w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów
telewizyjnych lub radiowych dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietów
Dodatkowych. Taka zmiana, a w szczególności również zastąpienie danego programu
programem o porównywalnej tematyce, rezygnacja z danego programu w wyniku jego niskiej
oglądalności, zaprzestania nadawania programu w wyniku zdarzeń obciążających jego
nadawcę (‌) nie stanowi zmiany Umowy, jak również zmiany niniejszego Regulaminu” zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych ZA NIEDOZWOLONE. Cyfrowy Polsat piśmie do UKE z dnia 5 grudnia 2009 r. wskazał że od dnia 1 listopad wprowadził do obrotu nowy wzór umowy w odniesieniu do nowych klientów, zaś z dniem 16 listopada 2009 r. proces ten rozpoczął się w odniesieniu do dotychczasowych klientów.
W NOWYM REGULAMINIE: Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług§ 7
5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany, lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi
przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=1298


Temat: Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu
@ goofy, masz wzór prostszy na górze strony:
Twoje dane
CYFROWY POLSAT


WYPOWIEDZENIE

Zgodnie z warunkami umowy i 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, proszę o rozwiązanie umowy o abonament w CP z dniem 26.05.2010 roku, nr karty do dekodera ................
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=238


Temat: Zmiany w ofercie (kanałach) - czy można wypowiedzieć umowę?
Panowie (i Panie też ) - podpowiecie, który ze wzorów wypowiedzenia jest najlepszy, czy może nie ma różnicy, wszystkie są ok ?

Informuję, że z dniem(jaki dzień tutaj wpisac? 02.03.2010 czy 02.04.2010 czy 02.05. 2010???) ‌‌‌. rozwiązuję umowę zawartą w dniu ‌‌‌... pomiędzy mną tj. (imię, nazwisko, dokładny adres )legitymującym się dowodem osobistym o nr ‌‌‌.. PESEL: ‌‌‌.., a Polsatem Cyfrowym z powodu wycofania z oferty Cyfrowego Polsatu kanału E! Entertainment.

czy może

miejscowosc
dataWYPOWIEDZENIE UMOWY


Informuję, że z dniem ‌‌‌. rozwiązuję umowę zawartą w dniu ‌‌‌... pomiędzy mną tj. (imię, nazwisko, dokładny adres )legitymującym się dowodem osobistym o nr ‌‌‌.. PESEL: ‌‌‌.., a Polsatem Cyfrowym z powodu wycofania z oferty Cyfrowego Polsatu kanału E! Entertainment.


Aktywna karta nr: ‌‌‌‌.
Nr seryjny dekodera: ‌‌‌‌‌‌
Nr modułu CA: ‌‌‌‌‌.

Z poważaniem
(Czytelny podpis)


Podstawa prawna:
Regulamin świadczenia usług Cyfrowego Polsatu
Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług
§ 7
5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany, lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

czy może macie jeszcze jakiś swój wzór ?

Sorry, że tak zalewam was pytaniami, ale ta możliwość wypowiedzenia umowy jest jak złapanie Pana Boga za nogi, w szczególności, że do końca umowy zostało mi 19 miesięcy, mam pakiet za 58 zł (na 29 m, też musiałem być "lekko"... ), a w tej promocji w Cyfrze przy 13 miesiącach wychodzi średnio tylko o 10 zł drożej, a jeśli chodzi o piłkę nożną, a to mnie interesuje, to nie ma porównania... Żużel ten sam, a nawet więcej bo grand Prix, polska liga siatkówki w TV 4, do tego Euroliga... Aż mi się wydaje, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe...

ALE OBYM SIĘ MYLIŁ.
Źródło: forum.satkurier.pl/viewtopic.php?t=13382


Copyright (c) 2009 Cucinissima | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.